بازسازی کننده عمقی

ترمیم و بازسازی موها از طریق روغن آرگان و کراتین تشدید شده. بد.ن پارافین، بدون نمک، بدون سولفات و ضد حساسیت عطری. برای موهای آسیب دیده که نیاز به مراقبت ویژه و رطوبت عمیقی دارند. بازسازی مو پیشرفته از داخل به خارج، حفاظت از مو، درخشش طبیعی. آب رسانی و مرطوب کردن مطلق موها و نوسازی آنها.

 K12 شامپو کراتین

 K10 ماسک کامل کراتین

 K11 کراتین بوتاکس مو

 K15 روغن آرگان