رنگ مو

رنگ موهای دائمی گاما حاوی فیتوکراتین و کراتین گیاهی است که از موها محافظت کرده، باعث تهویه و نفس کشیدن موها می شود. حاوی تعداد ۱۱۰ سایه رنگ تقویت شده که به موهای شما درخشش و لطافتی ابریشمی می بخشد. عطر ضد حساسیت، بدون رنگدانه PPD و فیلتر حفاظت از رنگ UV-B . ت.

رنگ مو گـامـــا
.: توضیح بیشتر :.

رنگ مو خیلی روشن گـامـــا
.: توضیح بیشتر :.

رنگ مو واریاسون گـامـــا
.: توضیح بیشتر :.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اکسیدان گاما
.: توضیح بیشتر :.

کاتالوگ رنگ مو گاما
.: توضیح بیشتر :. 

رنگ مو گاما متال
.: توضیح بیشتر :.