تثبیت کننده – styleactive

با استفاده از ژل، اسپری، واکس و کرم های بافت دهنده، به ظاهر و تیپ مورد علاقه خود الهام بخشیده، سبکی نو با خلاقیت خودتان بسازید.

 

s01

Style Active S01 بالم صاف کننده مو
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S02 اسپری حجم دهنده مو
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S03 اسپری فر کننده مو
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S04 واکس حالت دهنده مو
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S05 واکس مو فوق العاده قوی
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S06 ژل مرطوب کننده
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S07 ژل مو فوق العاده قوی
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S10 اسپری حالت دهنده مو
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S15 اسپری مو فوق العاده قوی
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S20 موس حالت دهنده مو
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S25 موس مو فوق العاده قوی
.: توضیح بیشتر :.

Style Active S35 آدامس مو فوق العاده قوی
.: توضیح بیشتر :.