————————————————————-

خط ویژه: ۴۳۴۹۳-۰۲۱
واحد فروش: ۱۰۱ الی ۱۰۳
فروشگاه مرکزی: ۱۰۷
واحد تبلیغات: ۱۰۴
امور مالی و حسابداری: ۱۰۶
فکس: ۱۰۵

تلفن: ۸-۸۸۴۴۲۶۴۶-۰۲۱

مشاوره در خصوص محصولات: ۰۹۲۱۰۲۰۵۳۵۹

فروشگاه مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، باغ صبا، خیابان پلیس، خیابان ادیبی، پلاک ۴۳
فروشگاه شماره یک: تهران، خیابان شریعتی، باغ صبا، روبروی خیابان ملک، بعد از کوچه شبستری، پلاک ۵۲۱